Polska Misja Katolicka Saarland

Counter / Zähler
Szukaj

Idź do treści

Polska Misja Katolicka Saarland - Aktualnosci

WYDARZENIA I AKTUALNOŚCIPo Nowym Roku rozpocznie się kolęda — duszpasterskie odwiedziny, połączone z poświęceniem mieszkania, wspólną modlitwą, rozmową na tematy życia religijnego. Zgłoszenia na kolędę proszę dokonywać pisemnie na specjalnych kartkach, które będą wcześniej wyłożone w kościołach. Na zgłoszeniu należy podać dokładny adres oraz numer telefonu, potrzebny do uzgodnienia terminu wizyty duszpasterskiej.

6 stycznia, piątek, Objawienie Pańskie – Uroczystość Trzech Króli.
Riegelsberg godz. 19:00 Msza św.
Do Mędrców ze wschodu nie przemówił żaden anioł. Ale zajaśniała im „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”. Wyruszyli zatem w daleką drogę. Szukali i znaleźli Pana, ukrytego Króla wieków. Epifania, tzn. Objawienie Pańskie, dokonuje się także dla nas: dziś słyszymy słowo orędzia, że „przybył Pan i Władca”.
W świętych znakach sakramentalnych przychodzi do nas Król świata, Sługa Boga i ludzi. Spotykamy się z Nim w bliźnich., którzy nas kochają lub oczekują od nas miłości.

8 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego.
Dillingen, godz. 13:00 Msza św.
Riegelsberg, godz. 16:00 Msza św
., po Mszy św. w sali pod kościołem spotkanie opłatkowe.
Chrzest Pana Jezusa należy do wydarzeń określanych mianem „epifanii” czyli objawienia. Jezus jako człowiek staje w szeregu ludzi grzesznych, proszących św. Jana Chrzciciela o chrzest pokuty. Bóg Ojciec nazywa Go „Synem Umiłowanym”, w którym ma upodobanie, a Duch Święty zstępuje na Niego i prowadzi Go na pustynię, do Galilei i Jerozolimy, na Golgotę. W tymże Duchu Jezus posłuszny woli Ojca złoży Ofiarę ze swojego życia, ofiarę zbawienną dla całego świata.

14 stycznia, sobota
Neunkirchen, godz. 16:00 Msza św. z niedzieli.

15 stycznia, niedziela
Msze Św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy św. w Dillingen zapraszamy na spotkanie opłatkowe do sali parafialnej obok kościoła.

28 stycznia, sobota
Sankt Wendel, godz. 16:00, Msza św. z niedzieli.

2 lutego, sobota, Ofiarowanie Pańskie
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej (święto Paschy) każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Narodzeniu Pańskim. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. Ten dzień tradycyjnie nazywa się dniem
Matki Bożej Gromnicznej. Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa nadaje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Również w ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.

11 lutego, Światowy Dzień Chorego
Neunkirchen, Msza św. o godz. 16:00. Osoby starsze i chore będą mogły przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy Św. udamy się do sali parafialnej na wspólne spotkanie i poczęstunek. Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

1 marca, Środa Popielcowa
Riegelsberg, Msza św. o godz. 18:00.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czyli Czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego. Poprzez modlitwę (nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek), post, jałmużnę i inne praktyki pokutne przygotowujemy się na coroczne świętowanie Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.


Ważne informacje | Fotokronika | Aktualności | Kontakt | Z historii Misji | Gazetka parafialna | Msze Święte | Nasza Szkoła | Nasza Schola | Ciekawe strony | Impressum | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego